پاورپوینت مبانی نظری و برنامه فیزیکی مسکونی

این فایل به صورت پاورپوینت و دارای 44 اسلاید میباشد.

قرمز

توقف فروش

برخی از موضوعات حائز اهمیت در این زمینه عبارتند از:
1.ابعاد و اندازه ها (استانداردها)         2. جبهه گیری ها  
3. دسترسی ها                           4. همجواری ها      
5. شکل و تناسبات                      6. وسائل و نحوه چیدمان آنها  و ...     

عوامل موثر بر برنامه فیزیکی:
برنامه فیزیکی هر فضا از جمله خانه ی مسکونی برنامه ای ثابت و یکسان نبوده و عوامل متعددی بر آن تاثیر گذارند.
چند مورد از این عوامل عبارتند از:
1. علایق ساکنین (نظر کارفرما)              2. شغل ساکنین خانه (والدین و فرزندان)
3. اقلیم و آب و هوا                             4. فرهنگ مردم و منطقه
5. بودجه کارفرما                               6. ابعاد زمین مورد نظر
7. قوانین شهرداری                            8. سبک طراحی 
9. موضوعات سازه ای و تاسیساتی          10. موضوعات حسی، روانی و مفهومی