پاورپوینت فضاهای خدماتی پشتیبانی هتل

این فایل به صورت پاورپوینت و دارای 64 اسلاید میباشد.

قرمز

توقف فروش

تعریف :
فضاهای خدماتی پشتیبانی (دور از دید هتل) فضاهایی هستند که به ندرت در دید  مهمانهای هتل قرار دارد .
*  نحوه ی برنامه ریزی و طراحی فضاهای خدماتی برای موفقیت نهایی یک هتل اهمیت حیاتی دارد .