پاورپوینت برنامه فیزیکی بیمارستان

این فایل به صورت پاورپوینت و دارای 25 اسلاید میباشد.

قرمز

توقف فروش

دیاگرام های فضای مختلف و ابعاد و اندازه های مورد نیاز برای بیمارستان در این پاورپوینت مشاهده خواهید کرد.