پاورپوینت بخش بستری بیمارستان

5,500 تومان

این فایل به صورت پاورپوینت و دارای 57 اسلاید میباشد.

قرمز


فهرست:
تعریف
نحوه پذیرش بیماران در بخش بستری
موقعیت بخش بستری در بیمارستان
انواع بخش های بستری
فرم های مختلف بخش بستری
انواع بخش بستری از نظر فرم پلان
فضاهای فیزیکی بخش بستری