پاورپوینت باغ های ایرانی

این فایل به صورت پاورپوینت دارای 55 اسلاید میباشد.

قرمز

توقف فروش

پیشینه تاریخی باغ در ایران

—محوطه باستانی پاسارگاد ، اولین پایتخت امپراتوری بزرگ هخامنشی ، در متون گذشته و سفرنامه‌ها به عنوان مجموعه کاخ و باغ و حتی اولین نمونه چهارباغ ایرانی ذکر گردیده است .    از پاسارگاد به عنوان پایتختی پر باغ یاد شده است که در آن کاخهایی با طرفین باز در داخل محوطه‌هاپی مشتمل بر باغ‌های وسیع و مکمل قرار دارد .
—پردیس پاسارگاد ، پردیسی که با دارا بودن خصایل باغ ایرانی تأییدی بر اثر ژرف آن بر باغسازی دوره‌ های بعد می‌باشد ....