پاورپوینت تاثیر گیاهان بر معماری

1-نوع تاثیر گذاری از جنبه زیبا شناسی و روانی 2-تاثیر گذاری گیاهان بر هر یک از عوامل اقلیم چگونه است؟ 3- وسیله به کارگیری گیاهان درطول تاریخ چگونه بوده است؟

قرمز

توقف فروش

1-نوع تاثیر گذاری از جنبه زیبا شناسی و روانی

2-تاثیر گذاری گیاهان بر هر یک از عوامل اقلیم چگونه است؟

3- وسیله به کارگیری گیاهان درطول تاریخ چگونه بوده است؟

4-گیاه و تبدیل شدن آن به ایده

5- تاثیر درخت و سطوح گیاهکاری شده در محیط فیزیکی

6- درختان برگ ریز در معماری

7- پوشش سبزمجاور پوسته ساختمان

8- بام سبز

9- دلایل خنک بودن سطوح با پوشش گیاهی

10- کاربرد گیاهان ازجنبه زیبا شناسی

11- کاربرد گیاه هان در معماری ایرانی

12- تاثیر گیاه در معماری

13-معماری طبیعی

14- ساختار بنا و تاثیر گذاری گیاه

15- ساختار یا کانسپت ازمعماری طبیعت

16- ستون کرنتی

17- غنچه گل پاپیروس- گل لوتوس (نیلوفر آبی )

18- کانسپت